Case study: Jak Serapid wykorzystuje Altair SimSolid dla dostawców części?

Serapid produkuje systemy do przenoszenia dużych ładunków bazując na technologii „sztywnego łańcucha”(Rigid Chain Technology). Podczas projektowania platform nośnych, często korzysta się z geometrii atrap części, które mają być przez nie przenoszone. Geometrie te są warstwami brył, nie mają zawartości a ich masa jest określana przez dostawców. Serapid wykorzystuje atrapy w celu zwymiarowania platformy oraz ustawienia na niej części. Przykłady tych geometrii są pokazane na ilustracji powyżej. Ciemnoniebieskie bryły są geometriami atrap reflektorów punktowych. Należy pamiętać, że jedna lampa jest reprezentowana przez pojedynczą bryłę, a w rzeczywistości może się ona składać z wielu części.

Aby było możliwe przeprowadzenie symulacji całej konstrukcji, musi być ona obciążona zgodnie z masą zainstalowanych urządzeń. Pierwszą możliwością jest wykorzystanie w funkcji zdalnych obciążeń (Remote Load) w Altair SimSolid. Ciężar reflektora punktowego jest przyłożony do jego środka ciężkości, który jest zdalnym punktem przyłożenia obciążenia. W związku z tym, konieczne jest określenie środka ciężkości reflektora, a następnie utworzenie punktów na platformie do których doprowadzony zostanie zdalny ładunek. W przypadku, gdy operacje trzeba przeprowadzić na wielu urządzeniach, zastosowanie zdalnych obciążeń może zając trochę czasu.

Serapid znalazł jednak inne, szybsze rozwiązanie: zamiast funkcji zdalnego obciążania (Remote Load) wykorzystano funkcje sztywnej części (Rigid Part) w SimSolid. Idea usztywnienia geometrii atrap sprawdza się tutaj doskonale. Nie brane są tu pod uwagę naprężenia i odkształcenia samego reflektora punktowego – jest to w interesie dostawcy. Aby usztywnić część, należy w drzewku projektowym (Project Tree) odnaleźć zakładkę montażu (Assembly), otworzyć z paska narzędzi opcje części sztywnej (Set part rigid), wybrać części, które mają zostać usztywnione oraz przypisać im odpowiednią masę. Należy także pamiętać o zastosowaniu funkcji grawitacji (Gravity load), którą znajdziemy w zakładce analizy strukturalnej (Structural). I to wszystko. SimSolid automatycznie uwzględni obciążenia grawitacyjne przyłożone do części atrapy i przeniesie obciążenia na konstrukcje.

O Serapid

Serapid, twórca i producent oryginalnego łańcucha sztywnego (Rigid Chain) projektuje i produkuje teleskopowe siłowniki mechaniczne do przemieszczeń pionowych i poziomych ciężkich ładunków. W Serapid od 45 lat spełniamy potrzeby profesjonalistów przemysłowych, łącząc jakość produkcji, wiedzę techniczną, innowacyjność i kreatywny talent.

Nie można wpisywać komentarzy pod tym postem.